Inform huisvestingsadvies

Uw organisatie verandert; het aantal medewerkers groeit of krimpt of de werkwijze en activiteiten veranderen en hierdoor sluit uw huisvesting niet meer aan op de huidige eisen en wensen. Of uw huidige huisvesting is verouderd en toe aan vernieuwing.

Afspraak maken

Inform
huisvestingsadvies

 

Strategisch (her)huisvestingsadvies

Uw organisatie verandert; het aantal medewerkers groeit of krimpt of de werkwijze en activiteiten veranderen en hierdoor sluit uw huisvesting niet meer aan op de huidige eisen en wensen. Of uw huidige huisvesting is verouderd en toe aan vernieuwing.

Inspirerende en voor uw organisatie passende huisvesting is essentieel om uw organisatie goed te laten functioneren. Onze ervaren huisvestingsadviseurs gaan met u op zoek naar de beste strategie voor uw huisvesting. Is het verstandig te renoveren, of is verhuizen naar bestaande of nieuwbouw een betere strategie?

Wij onderzoeken of uw huidige huisvesting nog geschikt te maken voor de veranderde eisen en wensen of dat er betere, voor uw organisatie aansluitende alternatieven zijn. Dit vertalen we in scenarioanalyses waarbij rekening gehouden wordt met zowel organisatorische als financiële consequenties. Hierdoor kunt u een weloverwogen besluit nemen over de te kiezen strategie. Aan de hand van uw keuze ondersteunen we u bij het opstarten van de vervolgstappen, het ontwerpen van een werkplekconcept en de daarbij aansluitende interieurarchitectuur of bij het selecteren van een marktpartij.

Het uiteindelijke doel : mensen die trots zijn op de organisatie en werkomgeving waar ze werken en huisvesting die aansluit bij de werkwijze, de cultuur en het imago en budget van uw organisatie.

Een greep uit de activiteiten die we voor het optimaliseren van uw huisvesting uitvoeren :

Organisatieadvies
  • Bij verandering van werkwijze en werkomgeving
  • Ondersteuning bij cultuurverandering
Huisvestingsadvies
  • Inventarisatie van de huidige en gewenste werkwijze
  • Bezettingsgraadmeting
  • Berekening van (mogelijke) flexplek ratio
  • Scenarioanalyse
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanhuur-/aankoopondersteuning
Schrijven van een Programma van eisen (Pve)
  • Als leidraad bij de ontwerpfase
  • Met het opstellen van een passend advies wordt rekening gehouden met bedrijfscultuur, imago, kosten en andere mogelijk gewenste factoren. Wij maken bij de inventarisatie gebruik van een QuickScan. Dit biedt de mogelijkheid om een advies aan te reiken waarin iedere medewerker zich thuis voelt.

Wilt u meer informatie over wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

Dennis Kroes

Dennis Kroes

workspace consultant

Als workspace consultant weet Dennis dat het realiseren van een werkomgeving diverse uitdagingen met zich mee brengt. Door zijn enthousiasme, zijn resultaatgerichtheid en zijn managementervaring bij grotere organisaties kan hij als geen ander cultuur en huisvesting bij elkaar te brengen en in een korte tijd tot een integrale oplossing komen voor het huisvestingsvraagstuk van onze opdrachtgevers.

Koen van der Velden

Koen van der Velden

Workspace consultant

Koen is een professional die zijn vraagstukken zeer grondig en secuur behandeld. Hij begeleid en adviseert met een dosis positieve energie en aandacht voor mens en organisatie.