Onze werkwijze

Onze
werkwijze

Onze resultaten zorgen voor een betere voedingsbodem voor ontmoeting, samenwerking en vernieuwing. Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen binnen de huisvesting en werkomgeving van de organisatie. Mensen die zich beter kunnen identificeren met de organisatie en haar uitstraling

presteren namelijk beter. Wij werken met specialisten uit verschillende disciplines. Zo hebben wij alle informatie en vaardigheden in huis om tot een optimaal huisvestigingsadvies te komen waarbij niet alleen oog is voor de werkplek, maar ook voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing en verlichting.

Integrale
aanpak

Om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn biedt Inform een totaalpakket aan vaardigheden. Zo komen wij tot unieke concepten, zowel praktisch als esthetisch, door onze kennis van trends, opvattingen en mogelijkheden op het gebied van organisatiestructuur, huisvesting, werkconcepten en inrichting.

Wij bieden integraal aan:

  • Deskundig huisvestingsadvies;
  • De markt op productnivieau;
  • Interieurarchitectuur;
  • Ervaring in projectmanagement;
  • Ervaring in facilitairmanagement.

Wij staan naast u van het eerste idee tot de oplevering. Wij zijn uw partner bij ieder huisvestingsvraagstuk en hebben een naadloze aansluiting met een bestaand advies of ontwerp. Dat maakt Inform flexibel en voor u de juiste partner.

Kostenbewust
en resultaatgericht

Inform streeft naar eerlijk zaken doen en eerlijk advies. Hierbij is het belangrijk om kostenbewust en resultaatgericht te werken. Inform staat voor een pragmatische aanpak. Daarom richten wij ons op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen en houden het budget of de projectbegroting in de gaten zodat er geen kostenoverschrijding ontstaat. Wij hebben oog voor financiële consequenties en proberen daar waar mogelijk de kosten te beperken. Hierin handelen wij transparant en houden u constant op de de hoogte van mogelijke wijzigingen.

Opdrachtgevers

Wij zijn erg trots op de samenwerkingen met divese opdrachtgevers op het gebied van (her)huisvestingsadvies,
interieurarchitectuur en projectmanagement: