Nog steeds zijn we ons vaak niet echt bewust van de negatieve invloed die een gebouw kan hebben op onze gezondheid. Maar we hebben wel iedere dag hoofdpijn aan het einde van de werkdag. En een groot deel van het team is met regelmaat verkouden. We besteden 80% van onze tijd in een gebouw. Het is daarom belangrijk goed te kijken naar welke invloed een gebouw en het comfort ervan kan hebben op de medewerkers. Medewerkers zijn per slot van rekening hét grootste kapitaal van een onderneming.

Personeelskosten, inclusief de salarissen en de uitkeringen, goed zijn voor ongeveer 90% van de operationele kosten. De productiviteit en de gezondheid van het personeel verdienen daarom de grootste aandacht van iedere organisatie. Een relatief kleine maatregel kan al grote invloed hebben.

Het is duidelijk bewezen dat het ontwerp van het kantoor gevolgen heeft voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers. Dit moet duidelijker voor het voetlicht worden gebracht, omdat de vastgoedmarkt er nog niet voldoende van doordrongen is en het zich nog niet vertaald heeft in beslissingen voor het ontwerp, financiering en huur.

De komende weken zullen wij een achttal gezondheidsaspecten nader belichten, namelijk: luchtkwaliteit, thermisch comfort, daglicht, geluid&akoestiek, interieur, uitzicht, look&feel en locatie. Wanneer deze aspecten de juiste aandacht krijgen kunnen kantooromgevingen worden gecreëerd die niet schadelijk zijn en gebouwen die gezondheid en welzijn juist stimuleren. Dat biedt perspectief!

Wil je nu al meer weten? Neem contact met ons op!

(bron foto: breeam.nl)